Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Csomiép-Mócsán elem fedlap

Ár:
0 Ft (0 Ft + ÁFA)
Méret: 50×50 cm
Beépítési magasság: 6 cm
Elem tömeg: 34 kg
Beton szilárdság:C30/37
Beton kitéti osztály: XC4,XF1,XA1
Cikkszám: 10338
Elérhetőség: Árajánlat kérhető

Leírás

Általános leírás

Az előregyártott vasbeton „CSOMIÉP-MÓCSÁN” típusú támfalas árokburkoló elem csapadékvíz elvezetésére szolgáló árokrészből, és egyik oldalán magasított oldalfalból áll. Az árokburkolati rész készül íves szelvénnyel és trapéz szelvénnyel.
A támfalas árokburkoló elem beépítési hossza: 1 méter. A pálya felőli szármagasság 38 cm, a rézsű felőli szármagasság max. 100 cm, mely kívánságra csökkenthető.
Az árokburkolat alakja a hidraulikailag kedvező alakot közelíti. Az íves folyóka átfolyási keresztmetszete 760 cm2, a trapéz szelvényű folyóka átfolyási keresztmetszete 840 cm2.
A vízelvezető folyókát 500x500x60 mm-es méretű, S húzó hajlító szilárdsági osztályú járdalapokkal lehet lefedni.
Egy fedlap súlya: 34 kg. Az 1 m hosszúságú CSOMIÉP-MÓCSÁN elem lefedésére 2 db fedlapot kell alkalmazni. Az elemek egymástól való elmozdulását csap-hornyos illesztés akadályozza meg.
Alkalmazási terület
A magasított oldalfalú CSOMIÉP-MÓCSÁN elem a bevágási rézsű lehatárolására szolgál.

Alkalmazási feltételek
Amennyiben a támfalas árokburkoló béléselemet a vasúti pályának az elsodrási határon kívül eső járható keresztmetszetébe be kell vonni, az árokelemeket fedlapokkal kell lefedni.
A támfal mögötti földfeltöltés minőségéről az alkalmazó tervezőnek gondoskodnia kell.

Mérettűrés
A fedlapos CSOMIÉP-MÓCSÁN elemek méreteinek tűrését az MSZ EN 13369 szabvány 4.3. pontja írja elő a következő táblázat szerint:
A vizsgált méret ΔL (mm)
L ≤ 150 mm +10
-5
L = 400 mm +15
-15
L ≥ 2500 mm +30
-30
A közbenső értékek lineárisan interpolálhatók.

Alaki felületi követelmények
Az elemek épek, repedésmentesek, egyenletes anyagúak és bedolgozásúak legyenek. A külső és belső felületeket simára kell kiképezni. A megengedett felületi hibák:
• az élek mentén az 1 cm-nél mélyebb csorbulások összhossza az élek hosszára vonatkoztatva legfeljebb 5 %;
• a csorbulások mélysége legfeljebb 10 mm;
• 0,2 mm tágasságú, az acélbetétet el nem érő felületi repedés;
• a teljes felület 3 %-át meg nem haladó mennyiségű, egyenként legfeljebb 3 cm2 felületű és 5 mm mély fészkesség.
A megengedett meghaladó méretű, az elem használhatóságát és tartósságát nem befolyásoló, külső megjelenési hibák szakszerű javítása ÉME engedéllyel rendelkező PCC habarccsal megengedett.

Betonminőség
A beton minősége az MSZ EN 206-1:2002, ill. az MSZ 4798-1:2004 szerint karbonátosodás szempontjából az XC4, fagyállóság szempontjából az XF1, a talaj kémiai agressziójának szempontjából az XA1 kitéti osztálynak feleljen meg.
Az XA1 osztálynak való megfelelés azt jelenti, hogy a talaj szulfáttartalma 3000 mg/kg alatt, a talajvíz szulfáttartalma 600 mg/l alatt kell legyen. Ennél nagyobb szulfáttartalmú környezet esetére a gyártótól nagyobb szulfátállóságú termék is kérhető.
A termék előállításához felhasznált és ellenőrzött beton receptjének gyári száma EU-009, illetve EU-010.
A termékek betonjának szilárdsági osztálya C30/37.
A beton próbatest tömegvesztesége 50 fagyasztási-olvadási ciklus után legfeljebb 5 tömegszázalék, nyomószilárdság csökkenése legfeljebb 20% lehet.

Betonacél
A statikailag figyelembe vett betonacélok minősége az MSZ 339:1987 szerint B 60.50 jelű, az elosztó és szerelő acélbetétek B 38.24 minőségűek is lehetnek. Betonfedés min. 40 mm.

Fedlapok teherbírási követelménye
A vasalatlan fedlapok teherbírása gyalogos forgalom igényeinek felel meg. Teherbírási osztály besorolása az MSZ EN 1339:2003 Beton járdalapok – Követelmények és vizsgálati módszerek szabvány 7. táblázata szerint a 3. osztály, a fedlapok törőerejének karakterisztikus értéke 3,0 kN, legkisebb értéke 2,4 kN legyen.

Beépítési technológia
A CSOMIÉP-MÓCSÁN elemet kellően szilárd altalajra kell elhelyezni. Szükség esetén az elem alá szemcsés anyagból ágyazatot kell készíteni.
A CSOMIÉP-MÓCSÁN elemek mozgatása és beemelése súlyponti felfüggesztést biztosító, két előre kiképzett lyukba illeszthető segédszerkezetekkel történik, melyek a betonelem gyártó cégtől is igényelhetők. (8. ábra) Az emelőszerszám teherviselő rúdja Ø25 mm-es tömör köracélból, vagy Ø25 mm-es acélcsőből készüljön, ahol az acélanyag minősége legalább az MSZ 15024-ben megfogalmazott A38 legyen.

Az elemek összeillesztése – tekintettel, hogy azok csak csapadékvíz elvezetésre szolgálnak – szárazon történik.

Munka és egészségvédelem
A baleset és munkavédelemi kérdéseknél irányadó az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. A törvény mellett érvényesek az egyes munkanemeket szabályozó vállalati előírások:
• MU 09-02/01. Munkautasítás: Technológiai utasítás betonelem gyártására
• MU 09-02/02. Munkautasítás: Átviteli utasítás betonelem gyártására
• MU 15-02. Munkautasítás: Tárolási és szállítási utasítás A konkrét kivitelezési munkához a tervdokumentáció munkavédelmi fejezetében kell előírni a munkavédelmi feltételeket, valamint a kivitelezőnek biztosítania kell azt. Néhány lényegi kérdés az elemek beépítésénél, amelyek
kiemelése szükséges:
• Az elemek beemelése ép emelő szerelvényekkel, kötelekkel történhet.
• Az elemek beemelésénél kézzel segíteni tilos. Csak megfelelő biztonságos távolságból kötelekkel, vagy rudakkal lehet irányítani az elemet.
• Az elemek összeillesztésénél ügyelni kell arra, hogy a dolgozók keze a két elem közé be ne szorulhasson.
• Az emelés körzetében csak kötöző vizsgával rendelkező személy tartózkodhat.
• A daruzási sávban áram alatti légvezeték nem lehet, a munka megkezdése előtt a vezetéket áramtalanítani kell.
Tűzvédelem, környezetvédelem
A termék tűzveszélyességi osztálya:
„E” nem tűzveszélyes.
A törött elemek építési törmelékként kezelendők.

A tárggyal kapcsolatos szabályozási kiadványok
Magyar szabványok (honosított európai szabványok):
MSZ EN 206-1:2002 Beton 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség
MSZ 4798-1:2004 Beton 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség,
valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei Magyarországon
MSZ EN 13369:2004 Előre gyártott betontermékek általános szabályai
MSZ EN 1339:2003 Beton járdalapok. Követelmények és vizsgálati módszerek
MSZ 339:1987 Melegen hengerelt betonacél
MSZ 8691-1:1980 Országos közforgalmú vasutak űrszelvénye. Általános előírások
MSZ 8691-2:1980 Országos közforgalmú vasutak űrszelvénye. Vágánytengelytávolság.
MSZ 8691-3:1981 Országos közforgalmú vasutak űrszelvénye. Nem villamosított pálya űrszelvény méretei
MSZ 8691-4:1981 Országos közforgalmú vasutak űrszelvénye. Villamosított pálya űrszelvény méretei
MSZ 15002-1:1987 Építmények alapozásának erőtani tervezése. Általános méretezési előírások
MSZ 15002-2:1987 Építmények alapozásának erőtani tervezése. Földnyomások meghatározása
MSZ 07-2306/2:1990 T Vasúti hidak erőtani számítása Rendeletek:
3/2003.(I.25.) BM-GKM-KvKM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól

Használati mintaoltalom
Használati minta száma: 3258
Mócsán József
Boldvai Ernő
Nagy Csaba

Letölthető anyagok