Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

EU L-55 Vasúti peronszegély elem

Ár:
0 Ft (0 Ft + ÁFA)
Talp szélesség: 73 cm
Beépítési magasság: 110 cm
Sínkorona futófelületétől
mért távolság: 55 cm
Elem vastagság: 10 cm
Elem tömeg: 408 kg/fm
Beton szilárdság:C30/37
Beton kitéti osztály: XC4,XF1,XA1
Cikkszám: 10398
Elérhetőség: Árajánlat kérhető

Leírás

Általános leírás
Az L-30 és EU-L30 jelű elem MÁV/2578-68 MÁV szabványban tárgyalt L-30 jelű elemek azóta megváltozott szabványok és előírások szerint korszerűsített változata. Beépítési hossz: 1, 2 és 3 méter lehet. Egy 1 méteres elem betonszükséglete 124 liter, elem tömege 298 kg.
Az L-30 és EU L-30 jelű elem a sínkorona futófelülete felett 30 cm-rel magasabb szinten beépített peron szegélyezését szolgálja.
Az EU L-55 jelű elem a sínkorona futófelülete felett 55 cm-rel magasabb szinten beépített peron szegélyezését szolgálja. Beépítési hossz: 1, 2 és 3 méter lehet. Egy 1 méteres elem betonszükséglete 170 liter, elem tömege 408 kg.
Az EU L-30/55 típusú elemek a régi L-30 peronelemekre úgy kerülnek ráépítésre, hogy az L-30-as elemek háttöltésébe külön sovány beton alapozásra kerülnek elhelyezésre. Így azok 1 cm-rel az L-30 peronszegély elem fölé kerülnek.
Az EU L30/55 elemek alkalmazásával a régi L-30-as elemekből készült peronok elbontására nincs szükség, a peron 55 cm-rel a sínkorona fölé történő emelése egyszerű ráépítéssel elvégezhető. Az elemek 1, 2 és3 méteres hosszban készülhetnek. Egy 1 méteres elem betonszükséglete 94 liter, tömege 230 kg. Az elemek egymástól való elmozdulását csap-hornyos illesztés akadályozza meg. (1. ábra)

631abra

Alkalmazási terület
A peronszegély elemek teherbírás szempontjából a visszatöltött föld és a burkolat súlyán felül az MSZ-07- 2306/2:1990T szabvány 2.2.2.1. pontjában meghatározott 5 kN/m2 hasznos felszíni terhelésnek, vagyis a gyalogos forgalomnak felelnek meg. Beépítésüket a 2./a-b-c-d ábra szemlélteti.

Alkalmazási feltételek
A peronszegély vágány felöli széle a szomszédos vágánytengelytől egyenes vágány mellett:
• L-30 és EU L-30 peronelem esetén 1520 mm;
• EU L-55 és EU L-30/55 elem esetén 1650 mm legyen.

632abra

Ívben fekvő és túlemelt vágány mellett a peronszegély távolságát és magasságát az MSZ 8691-1-től 4-ig szabványsorozat előírásainak figyelembevételével (ívpótlék) kell megtervezni és beépíteni.
A peronvégek lezárása, felhajtórámpák építése terv szerint készüljön, az esetleg szükséges egyedi szegélyelemeket igény esetén a CSOMIÉP Kft. legyártja.
A peronszegélyek mögötti földfeltöltést rétegesen terítve (~30 cm) és tömörítve kell elkészíteni.

Mérettűrés
A fedlapos CSOMIÉP-MÓCSÁN elemek méreteinek tűrését az MSZ EN 13369 szabvány 4.3. pontja írja elő a következő táblázat szerint:
A vizsgált méret ΔL (mm)
L ≤ 150 mm +10
-5
L = 400 mm +15
-15
L ≥ 2500 mm +30
-30
A közbenső értékek lineárisan interpolálhatók

Alaki felületi követelmények
Az elemek épek, repedésmentesek, egyenletes anyagúak és bedolgozásúak legyenek. A külső és belső felületeket simára kell kiképezni. A megengedett felületi hibák:
• az élek mentén az 1 cm-nél mélyebb csorbulások összhossza az élek hosszára vonatkoztatva legfeljebb 5 %;
• a csorbulások mélysége legfeljebb 10 mm;
• 0,2 mm tágasságú, az acélbetétet el nem érő felületi repedés;
• a teljes felület 3 %-át meg nem haladó mennyiségű, egyenként legfeljebb 3 cm2 felületű és 5 mm mély fészkesség.
A megengedett meghaladó méretű, az elem használhatóságát és tartósságát nem befolyásoló, külső megjelenési hibák szakszerű javítása ÉME engedéllyel rendelkező PCC habarccsal megengedett.

Betonminőség
A beton minősége az MSZ EN 206-1:2002, illetve. az MSZ 4798-1:2004 szerint karbonátosodás szempontjából az XC4, fagyállóság szempontjából az XF1, a talaj kémiai agressziójának szempontjából az XA1 kitéti osztálynak feleljen meg. Az XA1 osztálynak való megfelelés azt jelenti, hogy a talaj szulfáttartalma 3000 mg/kg alatt, a talajvíz szulfáttartalma 600 mg/l alatt kell legyen.
A termék előállításához felhasznált és ellenőrzött beton receptjének gyári száma EU-009, illetve EU-010. A termékek betonjának szilárdsági osztálya legalább C30/37.
A beton próbatest tömegvesztesége 50 fagyasztási-olvadási ciklus után legfeljebb 5 tömegszázalék, nyomószilárdság csökkenése legfeljebb 20% lehet.
A betontakarás minimális értéke az MSZ-07- 2306/4:1990T szabvány 6.2.4. pontjának megfelelően 40
mm (sózás fagyás együttes hatása).

Betonacél
A statikailag figyelembe vett betonacélok minősége az MSZ 339:1987 szerint B 60.50 jelű, az emelőkampók B 38.24 minőségűek.

Beépítési technológia
A peronszegély elem felső éle a sínkorona szintjét kell kövesse 30, ill. 55 cm magasságban. Fagyveszélyes talajon minden esetben 100-1500 mm zúzalék, vagy homokos kavics terítést kell a peronszegély alá helyezni.
Az alépítmény koronáját egyoldalú 4 %-os eséssel úgy kell kialakítani, hogy a peronszegély alá víz ne jusson. Szükség esetén a peronszegély elemek előtt elhelyezett szivárgócsővel kell elvezetni a vizet.
Az egyes peronszegély elemek közötti csatlakozásnál nincs szükség cement habarcs hézagolásra.
A peronszegély mögött az utas, illetve a targonca forgalom szükséglete szerinti szilárd burkolatot kell létesíteni. A burkolatot a szegélyek felé 1-1,5% oldaleséssel kell kiképezni (lásd 2. ábrákat)
A peronszegély elemeket pontosan a tervben megadott irányban és lejtésben, az ott megadott tűréshatárokon belüli pontossággal kell beépíteni. Az elemeket úgy kell csatlakoztatni, hogy a két elem közötti lépcsősség 3 mm-nél nagyobb nem lehet. A visszatöltött föld tömörsége legalább trγ=90% legyen.

Az elemek összeillesztése – tekintettel, hogy azok csak csapadékvíz elvezetésre szolgálnak – szárazon történik.

Munka és egészségvédelem
A baleset és munkavédelemi kérdéseknél irányadó az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. A törvény mellett érvényesek az egyes munkanemeket szabályozó vállalati előírások:
• MU 09-02/01. Munkautasítás: Technológiai utasítás betonelem gyártására
• MU 09-02/02. Munkautasítás: Átviteli utasítás betonelem gyártására
• MU 15-02. Munkautasítás: Tárolási és szállítási utasítás
A konkrét kivitelezési munkához a tervdokumentáció munkavédelmi fejezetében kell előírni a munkavédelmi feltételeket, valamint a kivitelezőnek biztosítania kell azt.
Néhány lényegi kérdés az elemek beépítésénél, amelyek kiemelése szükséges:
• Az elemek beemelése ép emelő szerelvényekkel, kötelekkel történhet.
• Az elemek beemelésénél kézzel segíteni tilos. Csak megfelelő biztonságos távolságból kötelekkel, vagy rudakkal lehet irányítani az elemet.
• Az elemek összeillesztésénél ügyelni kell arra, hogy a dolgozók keze a két elem közé be ne szorulhasson.
• Az emelés körzetében csak kötöző vizsgával rendelkező személy tartózkodhat.
• A daruzási sávban áram alatti légvezeték nem lehet, a munka megkezdése előtt a vezetéket áramtalanítani kell.
Tűzvédelem, környezetvédelem
A termék tűzveszélyességi osztálya:
„E” nem tűzveszélyes.
A törött, illetve elbontott elemek a 45/2004. (VII.26.)
BM-KvVM rendelet szerint építési hulladékként kezelendők.

A tárggyal kapcsolatos szabályozási kiadványok
Magyar szabványok (honosított európai szabványok):
MSZ EN 206-1:2002 Beton 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség
MSZ 4798-1:2004 Beton 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség,
valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei Magyarországon
MSZ EN 13369:2004 Előre gyártott betontermékek általános szabályai
MSZ 339:1987 Melegen hengerelt betonacél MSZ 8691-1:1980 Országos közforgalmú vasutak űrszelvénye.
Általános előírások
MSZ 8691-2:1980 Országos közforgalmú vasutak űrszelvénye. Vágánytengelytávolság.
MSZ 8691-3:1981 Országos közforgalmú vasutak űrszelvénye. Nem villamosított pálya űrszelvény méretei
MSZ 8691-4:1981 Országos közforgalmú vasutak űrszelvénye. Villamosított pálya űrszelvény méretei
MSZ 9710:1996 Európai sík, fa csererakodólap műszaki követelményei
MSZ 15002-1:1987 Építmények alapozásának erőtani tervezése. Általános méretezési előírások
MSZ 15002-2:1987 Építmények alapozásának erőtani tervezése. Földnyomások meghatározása
MSZ 07-2306/2:1990T Vasúti hidak erőtani számítása
MSZ 07-2306/4:1990T Vasúti vasbeton, feszített vasbeton és betonhidak tervezése
KPM.Sz./MÁV/2578:1968 Előregyártott vasbeton peronszegély
Rendeletek:
3/2003.(I.25.) BM-GKM-KvKM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól

Használati mintaoltalom
Használati minta száma: 3441
Mócsán József
Boldvai Ernő

Letölthető anyagok