Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Kábelcsatorna válaszfal elemek K20

Ár:
0 Ft (0 Ft + ÁFA)
Válaszfal hossz: 150 cm
Tömeg: 27 kg
Beton szilárdság: C30/37
Beton kitéti osztály: XC4, XF3, XA1
Cikkszám: 10389
Elérhetőség: Árajánlat kérhető

Leírás

Általános leírás
Az előregyártott kábelcsatorna elemek a vasúti pálya járható keresztmetszetében elhelyezett kábelek elhelyezésére és azok védelmére szolgálnak.
A kábelcsatorna U alakú alsó elemei általában 1,50 méter hosszban készülnek. Külön kérésre ettől eltérő hosszban is gyárthatók az elemek. A fedlapok hossza 0,50-1,00-1,50 méter, a vastagsága mezőközepén 70-115 mm, a felfekvésnél, a vállaknál 55-100 mm. A fedlap elmozdulásmentes felfekvését a 15 mm mély beültetés biztosítja. Az elemek egymáshoz csap-hornyos illesztéssel csatlakoznak, illeszkedésük 1 cm-es hézaggal történik.
A fedlapok az MSZ EN 1433 szerinti A15 teherbírási fokozattal a gyalogos forgalomra készülnek.
A fedlapok billenésmentes felfekvését a vállakra terített habarccsal lehet biztosítani. Az alkalmazott habarcs minőségére az MSZ EN 998-2:2003 Falszerkezeti habarcsok előírásai 2. rész: Falazóhabarcsok című szabvány előírásai vonatkoznak. Az alkalmazandó habarcs nyomószilárdsági osztálya legalább M 10 legyen. A kábelcsatorna vályú elemeinek feneklemezében a vevő kívánsága szerinti nyílás hagyható ki, (1. ábra) melynek célja lehet a kábelcsatornába jutó csapadékvíz elszivárogtatása, illetve kábel föld alatti ki- és bevezetése.
Bizonyos esetekben szükség lehet a kábelcsatorna válaszfallal való megosztására. Ilyen esetekben az előgyártott beton válaszfal rögzítésének céljára további hasítékok is kialakíthatók a fenéklemezben. (2. ábra)

641abra

A kábelcsatorna elemek méretválasztékát lásd az öszszefoglaló táblázatban. A kábelcsatorna elemek jelölése a fenékszélesség cm-ben mért értékével történik: K-20; K-30; K-40; K-65; K-85 és K-105
Alkalmazási terület
A kábelcsatorna elemek és fedlapjaik a vasúti pályák mellett, az üzemi közlekedési tér gyalogosan járható felületében vezetett kábelek elhelyezésére és védelmére szolgál. A termék vízelvezetés céljára kifejezetten alkalmatlan, a kábelcsatornába jutó csapadék elszivárogtatását szolgálják a termék fenéklemezében kiképzett nyílások.

Alkalmazási feltételek
A kábelcsatorna elemek és fedlapjaik betonminősége megfelel a szabadban elhelyezett betontermékekre ható időjárási követelményeknek, azokat külön szigeteléssel, vagy védelemmel ellátni nem kell.
A megbízható működés feltétele, hogy a kábelcsatornákat évente legalább egyszer felülvizsgálják. A felülvizsgálat során:
• az elmozdult fedlapokat helyre kell igazítani;
• a repedt, vagy törött elemeket ki kell cserélni
• a felületen sérülésből keletkező kitöredezést, egyéb hibákat szakszerűen ki kell javítani
Gyalogos közlekedés estén a fedlapok felső felülete érdes (pl. bordás) kivitelben készül.

Mérettűrés
Az előregyártott kábelcsatorna elemek és fedlapok méreteinek tűrése az MSZ EN 13369 szabvány 4.3. pontjára is figyelemmel:
• a hossz- és keresztmetszeti méretek tűrése: ± 6 mm;
• az elemvastagságok tűrése: ± 3 mm

Alaki felületi követelmények
Az elemek épek, repedésmentesek, egyenletes anyagúak és bedolgozásúak legyenek. A külső és a belső felületeket simára kell kiképezni. A megengedett felületi hibák:
• az élek mentén az 1 cm-nél nem mélyebb csorbulások összhossza az élek hosszára vonatkoztatva legfeljebb 5 %;
• a csorbulások mélysége legfeljebb 10 mm;
• 0,1 mm tágasságú, az acélbetétet el nem érő felületi repedés;
• a teljes felület 3 %-át meg nem haladó mennyiségű, egyenként legfeljebb 3 cm2 felületű és 5 mm mély fészkesség.
A megengedett meghaladó méretű, az elem használhatóságát és tartósságát nem befolyásoló külső megjelenési hibák szakszerű javítása ÉME engedéllyel rendelkező PCC habarccsal megengedett.

Betonminőség
A beton minősége az MSZ 4798-1:2004 szerint karbonátosodás szempontjából az XC4, fagyállóság szempontjából az XF3, a talaj kémiai agressziójának szempontjából az XA1 kitéti osztálynak feleljen meg. Az XA1 osztálynak való megfelelés azt jelenti, hogy a talaj szulfáttartalma 3000 mg/ kg alatt, a talajvíz szulfáttartalma 600 mg/l alatt kell legyen.
Ennél nagyobb szulfáttartalmú környezet esetére a gyártótól nagyobb szulfátállóságú termék is kérhető. A termék előállításához felhasznált és ellenőrzött beton receptjének gyári száma EU-010.
A termékek betonjának szilárdsági osztálya legalább C30/37 legyen.
A beton próbatest tömegvesztesége 50 fagyasztási-olvadási ciklus után legfeljebb 5 tömegszázalék, nyomószilárdság csökkenése legfeljebb 20% lehet.
A betontakarás minimális értéke az MSZ EN 13369 szabvány „A” melléklete szerint C osztályba sorolt betonoknál 30 mm, az elemek külső felületétől.

Betonacél
A statikailag figyelembe vett betonacélok minősége az MSZ 339:1987 szerint B 60.50 jelű, az emelőkampók B 38.24 minőségűek.

Beépítési technológia
A kábelcsatorna elemek összeépítésének főbb munkafázisai a következők:
• munkaárok kiemelése a szükséges víztelenítési, vízelvezetési, esetleg partbiztosítási feltételek mellett,
• ágyazat kialakítása. Jó teherbíró szemcsés talajoknál az elemek közvetlenül a talajra helyezhetők. Kevésbé teherbíró, vagy fagyveszélyes talajoknál a talajviszonyoktól is függően 5-20 cm homokos kavics ágyazat készítendő, a minimális tömörség trγ=90% ;
• az esetleges emelőkampók levágása;
• a kábelcsatorna elemeket pontosan a tervben megadott tűréshatárokon belüli pontossággal kell beépíteni. Az elemeket úgy kell csatlakoztatni, hogy a két elem közötti lépcsősség 5 mm-nél nagyobb nem lehet. A fedlapok habarcsterítésbe való fektetésével biztosítani kell azok billegésmentességét;
• a fedlapok elhelyezése (igény esetén habarcságyazatba),
• földvisszatöltés az elemek mellé megfelelően tömörítve.

Munka és egészségvédelem
A baleset és munkavédelemi kérdéseknél irányadó az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. A törvény mellett érvényesek az egyes munkanemeket szabályozó vállalati előírások:
• MU 09-02/01. Munkautasítás: Technológiai utasítás betonelem gyártására
• MU 09-02/02. Munkautasítás: Átviteli utasítás betonelem gyártására
• MU 15-02. Munkautasítás: Tárolási és szállítási utasítás A konkrét kivitelezési munkához a tervdokumentáció munkavédelmi fejezetében kell előírni a munkavédelmi feltételeket, valamint a kivitelezőnek biztosítania kell azt. Néhány lényegi kérdés az elemek beépítésénél, amelyek kiemelése szükséges:
• Az elemek beemelése ép emelő szerelvényekkel, kötelekkel történhet.
• Az elemek beemelésénél kézzel segíteni tilos. Csak megfelelő biztonságos távolságból kötelekkel, vagy rudakkal lehet irányítani az elemet.
• Az elemek összeillesztésénél ügyelni kell arra, hogy a dolgozók keze a két elem közé be ne szorulhasson.
• Az emelés körzetében csak kötöző vizsgával rendelkező személy tartózkodhat.
• A daruzási sávban áram alatti légvezeték nem lehet, a munka megkezdése előtt a vezetéket áramtalanítani kell.
Tűzvédelem, környezetvédelem
A termék tűzveszélyességi osztálya: „E” nem tűzveszélyes. A törött, illetve elbontott elemek a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet szerint építési hulladékként kezelendők.

A tárggyal kapcsolatos szabályozási kiadványok
Magyar szabványok (honosított európai szabványok):
MSZ EN 206-1:2002 Beton 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség
MSZ 4798-1:2004 Beton 1. rész: Műszaki feltételek, teljesítőképesség, készítés és megfelelőség,
valamint az MSZ EN 206-1 alkalmazási feltételei
Magyarországon
MSZ EN 13369:2004 Előre gyártott betontermékek általános szabályai. MSZ EN 1433:2003 Vízelvezető csatornák közutak és járdák számára.
Osztályozás, tervezési és vizsgálati követelmények, jelölés és a megfelelőség kiértékelése.
MSZ 339:1987 Melegen hengerelt betonacél MSZ EN ISO 9001 Minőségirányítási rendszerek.
Követelmények.

64ossz

Összeépítési vázlatrajz:

64ossz1

64ossz2

Letölthető anyagok